Gazelle archief

In de onderstaande tabel treft u de inhoud van ons Gazelle archief aan.

box omschrijving mappen inhoud sub-map
Prijscouranten Gazelle 1892 - 1906 begin - 1901 rijwielen
nota onderdelen
1902 rijwielen
1903 banden
onderdelen
rijwielen
1904 zadels-trappersllijst
bijvoegsel accessoires
1905 veren - onderdelen - bijvoegsel prijslijst
banden
lantaarn
1906 rijwielen
transfers
rijwielen - onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1907 - 1909 1907 correnspondentie
rijwielen
onderdelen - accessoires
1908 correnspondentie
rijwielen
1909 3x correnspondentie
onderdelen - accessoires
Prijscouranten Gazelle 1910 1910 lantarens
banden
correspondentie
rijwielen
febr. onderdelen
febr. onderdelen - accessoires
transfers
Prijscouranten Gazelle 1911 1911 februari
juli
Prijscouranten Gazelle 1912 -1913 1912 2 x rijwielen
blanko contracten
rijwielen Spanje Frankrijk
lantaarns - banden
onderdelen
1913 2x prijscourant
correspondentie reklameplaten
blanko contracten
onderdelen
febr. onderdelen - accessoires
Prijscouranten Gazelle 1914 -1916 1914 correspondentie
blanko contracten
prijslijsten NL - UK
rijwielen
2x febr. onderdelen - accessoires
1915 rijwielen
correspondentie
1916 2x rijwielen
correspondentie
Prijscouranten Gazelle 1917 -1920 1917 correspondentie
2x rijwielen
1918 rijwielen
1919 rijwielen
correspondentie
1920 prijslijsten
correspondentie
rijwielen NL - Spanje - Indie - Belgie
Prijscouranten Gazelle 1921 -1924 1921 2x rijwielen
onderdelen - accessoires NL - Belgie
1922 correspondentie
accessoires
1923 Sport in Beeld kalenderboek
onderdelen banden
rijwielen
1924 onderdelen en lantaarn
rijwielen
Prijscouranten Gazelle 1925 -1928 1925 onderdelen
2x rijwielen
rijwielen - onderdelen
1926 rijwielen - banden - onderdelen
rijwielen
banden - onderdelen
1927 rijwielen - banden - onderdelen
rijwielen
banden - onderdelen
1928 rijwielen - lantaarn
2x rijwielen
banden - onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1929 -1930 1929 rijwielen - lantaarn
2x rijwielen
banden - onderdelen
onderdelen
1930 rijwielen -3wielers - hulpmotor
lantaarn - onderdelen - accessoires - rijwielen - correspondentie
2x rijwielen
banden - onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1931 -1932 1931 3wielers - hulpmotoren
lantaarn -banden - onderdelen
onderdelen
naaimachines - rijwielen
rijwielen - correspondentie
rijwielen - proefdrukken
1932 rijwielen - onderdelen
naaimachines - 3wielers - hulpmotor
banden - onderdelen
2x rijwielen
rijwielen
Prijscouranten Gazelle 1933 -1934 1933 rijwielen
banden - onderdelen
naaimachines - rijwielen - aanhangwagen
3wielers - hulpmotoren
2x rijwielen -3wielers
1934 3wielers - naaimachines -rijwielen - hulpmotoren - aanhangwagens
(hulp)motoren - JLO onderdelen
rijwielen
rijwielen - proefdrukken
2x rijwielen
banden - onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1935 -1936 1935 2x rijwielen
(hulp)motoren - JLO onderdelen - Gratzin
3wielers
banden - onderdelen
1936 3wielers
onderdelen - naaimachines - lantaarn
handleiding/prijslijst JLO - concept prijslijst
rijwielen
onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1937 -1938 1937 3wielers
rijwielen
naaimachines - lampen
onderdelen
1938 3wielers
rijwielen/3wielers
naaimachines - lampen - afstellen lagers
rijwielen
onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1939 -1940 1939 rijwielen - 3wielers
lampen - onderdelen
tandem - rijwielen - prijsvraag
rijwielen
onderdelen/accessoires
1940 rijwielen
naaimachines - 3wielers - motoren
2x onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1941 -1951 1941 rijwielen
1942 rijwielen
1946 rijwielen
1948 rijwielen - hulpmotor
1949 rijwielen
1950 rijwielen
1951 3wielers - rijwielen - hulpmotor
rijwielen
Prijscouranten Gazelle 1952 - 1955 1952 3wielers - hulpmotor
rijwielen
rijwielen - hulpmotor
1953 rijwielen
3wielers - hulpmotor
rijwielen
1954 rijwielen - hulpmotor
onderdelen/accessoires
rijwielen
1955 banden - bromfiets
rijwielen
rijwielen
onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1956 - 1959 1956 3wielers - bromfiets
rijwielen
onderdelen/accessoires
1957 rijwielen - 3wielers
rijwielen - bromfiets
onderdelen/accessoires
1958 rijwielen
kinderrijwielen - bromfiets
rijwielen
onderdelen
1959 rijwielen
3wielers - rijwielen
onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1960 - 1962 1960 rijwielen/bromfiets/3wielers
bromfiets
rijwielen
onderdelen
1961 rijwielen
onderdelen
1962 rijwielen/ bromfiets/3wieler - rijwielen - Piet Pelle boekje
onderdelen
Prijscouranten Gazelle 1963 - 1967 1963 3wielers - bromfiets
rijwielen - kinder autoped/3wielers/rolschaatsen
rijwielen
1964 rijwielen - 3wielers
rijwielen
1965 rijwielen - 3wielers
rijwielen
1966 rijwielen - tandem - vouwfiets
rijwielen
1967 rijwielen/bromfiets/kinderfiets - racefiets
rijwielen
Prijscouranten Gazelle 1968 - 1975 1968 rijwielen - berini bromfiets
rijwielen
1969 rijwielen folder
rijwielen
1970 rijwielen folder
rijwielen
1971 rijwielen folder
rijwielen
1972 rijwielen folder
rijwielen
1973 rijwielen folder
rijwielen
1974 rijwielen
rijwielen - poster
1975 rijwielen folder
rijwielen
Prijscouranten Gazelle 1976 - 1981 1976 rijwielen folder
rijwielen
1977 rijwielen folder
rijwielen
1978 rijwielen folder
rijwielen
1979 boekje sport en toerisme
rijwielen folder
rijwielen
1980 rijwielen folder
rijwielen
1981 rijwielen folder
rijwielen
Prijscouranten Gazelle 1982 - 1987 1982 rijwielen folder
rijwielen
1983 rijwielen folder
rijwielen
1984 rijwielen folder
rijwielen
1985 rijwielen folder
rijwielen
1986 rijwielen folder
rijwielen
1987 rijwielen folder
rijwielen
Prijscouranten Gazelle 1988 - 1993 1988 rijwielen folder
rijwielen
1989 rijwielen folder
rijwielen
1990 rijwielen folder
1991 rijwielen folder
rijwielen
1992 rijwielen folder
rijwielen
1993 rijwielen folder
rijwielen
Prijscouranten Gazelle 1994 - 1999 1994 rijwielen folder
rijwielen
1995 rijwielen folder - Mountainbike
rijwielen
1996 rijwielen folder
1997 2x rijwielen folder
rijwielen
1998 2x rijwielen folder
1999 rijwielen folder - vouwfiets
rijwielen folder
Prijscouranten Gazelle 2000 - 2005 2000 rijwielen folder
rijwielen
2001 correspondentie
rijwielen
2002 rijwielen
2003 rijwielen
2004 rijwielen
2005 rijwielen
Prijscouranten Gazelle 2006 - 2008 2006 rijwielen
2007 rijwielen
2008 2x rijwielen
Prijscouranten Gazelle 2009 - 2012 2009 rijwielen Frans Molenaar folder
2x rijwielen
e-bike
2010 rijwielen
e-bike
2011 rijwielen - racefiets
2012 2x rijwielen - e-bike
120 jaar Gazelle
Prijscouranten Gazelle 2012 - 2017 2012 rijwielen
Instruktie, service, garantie, bestelkaarten boekjes
onderhoud, bestellingen onderhoudsboekjes div. boekjes
serviceinstructie lagers boekje
instructie 3-versnellingen boekje
instructieboekjes bromfiets div. instructieboekjes
garantielabels diverse labels
service bonboekje boekje
orderboekje rijwiel/bromfiets boekje
technische mededelingen boekje
fietsen, sport en toerisme boekje
Fabrieksfoto's, correspondentie boek Gazelle fabriek 2009
Velorama naar Dieren info restauratiefonds documentatie
foto's fabriek Dieren
fietsmuseum Dieren ontwerp
2x DVD Gazellefabriek Dieren
schenking biertap correspondentie
foto's voor 2009 foto's
Foto's na 2e wereldoorlog niet gebruikte reklamefoto's foto's
jaren 40 en 50 jaren 40 reklamefoto's
jaren 50 - 60 reklamefoto's
foto's voor vertegenwoordigers dia's
4x reklamefoto's
jaren 50 en 60 reklamefoto's
jaren 60 reklamefoto's
Foto's jaren 50 vertegenwoordigers 2x fotoboeken
Skype's en clice's diverse clice's
skype's diverse skype's
clice Gazelle/Locomotief
clice advertentie
clice advertentie
clice Gazelle/Locomotief - fabriek
clice advertentie
clice advertentie
clice logo's
clice advertentie
Statistieken en rijwielnummers rijwielnummers boek
rijwielnummers 1923/1924 boek
rijwielnummers 1935/1951 boek
calculatie 1932 boek
aantal rijwielen vanaf 1922 boek
omzet 1922 - 1931 boek
omzet 1931 - 1941 boek
Onderdelenboeken 1973 - 1975 1973 boek
1975 boek
Onderdelenboeken 1978 1978 boek
Onderdelenboeken 1980 1980 boek
Onderdelenboeken 1985 1985 boek
1978 race boek
Reclame ontwerpen schetsen boekje
aquarel boek
ontwerp balhoofdplaatjes rond logo
logo's
logo prints
ontwerpen Glaude Groningen diverse ontwerpen
reclame ontwerpen text reklame
ontwerp van Santen
ontwerp Andre Vlaanderen
ontwerp Cassandre
Foto's bromfietsen bromfietsfoto's
Foto's (hulp)motoren 1902-1950 (hulp)motoren foto's
Gazelle Klanken en Gazelle Sprint personeelsblad
Gazelle Klanken personeelsblad
Dealer bulletin/Post/Business nieuws periodieke tijdschriften
Piet Pelle de kunstenaars uitnodiging Rhedense kunstenaars
de winnaar
voorstel Piet Pelle monument
ontwerp Erwin Kulsdonk
ontwerp Marga Carlier
het monument pers
onthulling
de nasleep
het initiatief
de locatie
Advertenties jaren 30 advertenties jaren 30 div. advertenties
Reclame - Kerst - Vakantiekaarten reclamekaarten div. kaarten
kerstkaarten div. kaarten
vakantiekaarten div. kaarten
algemen kaarten div. kaarten
Grammofoonplateau-Bioscoopplaatjes glazen bioscoopplaatjes
afdruk grammofoonplaatjes afdrukken
kleurenkaart kleurenstalen
reclamekaart kwaliteitsverschil kaart
1926 infobord grammofoonplateau kaart
Foto's tentoonstellingen -winkels - reklameaktiviteiten dealers dealerplan
activiteiten dealers brieven voor huis aan huis folders correspondentie
reklamebrieven van dealers correspondentie
buitenaktiviteiten dealers div. foto's
winkelinrichting dealers div. foto's
etalage dealers div. foto's
tentoonstellingen dealers div. foto's
Gazelle Berini Bromfietsen Berini boekje Berini geschiedenis van een Hollandse brommer
Gazelle motoronderdelen boek
folders en prijzen Berini bromfiets div. folders
Berini introductie Peter Post folders
Berini introductie div. foto's
onderdelen en reparatieboek Berini boeken
stype's en clice's bromfietsen div.
prijscourant hulpmotoren folders
folders
folders
prijscouranten onderdelen brommers onderdelen boek
onderdelen en prijzenboek
Prijscourant bakfietsen 1926 - 1940 prijscourant bakfietsen 1926 - 1930 folder 1926
folder 1927
div. folder 1927
div. folder 1930
prijscourant bakfietsen 1931 - 1935 folder 1931
folder 1932
folder 1933
folder 1934
folder 1935
prijscourant bakfietsen 1936 - 1940 folder 1936
folder 1937
folder 1938
folder 1939
folder 1940
tekening opbouwbakken tekeningen
Prijscourant racefietsen 1967 - 2010 prijscourant racefietsen 1967 - 1980 1967 folder en prijslijst
1970 folder en prijslijst
1972 folder en prijslijst
1977 folder en prijslijst
1979 folder en prijslijst
1980 folder en prijslijst
prijscourant racefietsen 1981 - 1990 1981 folder en prijslijst
1982 folder en prijslijst
1983 folder en prijslijst
1984 folder en prijslijst
1986 folder en prijslijst
1987 folder en prijslijst
1989 folder en prijslijst
1990 folder en prijslijst
prijscourant racefietsen 1991 - 2000 1991 folder en prijslijst
1992 folder en prijslijst
1993 folder en prijslijst
1994 folder en prijslijst
1995 folder en prijslijst
1996 folder en prijslijst
1997 folder en prijslijst
1998 folder en prijslijst
1999 folder en prijslijst
2000 folder en prijslijst
prijscourant racefietsen 2001 - 2010 2001 folder
2002 folder
2007 folder
2008 folder
folder goldline
folder ontwerp eigen racefiets
Onderdelen- prijsboeken Racefietsen 1969 onderdelenboek
1965- 1966 onderdelen- prijsboek
1970 onderdelen- prijsboek
1971 onderdelen- prijsboek
1984 onderdelen- prijsboek
1985 onderdelen- prijsboek
Prijskaartjes prijskaartjes 1 kaartjes
prijskaartjes 8 kaartjes
prijskaartjes 10 kaartjes
prijskaartjes P kaartjes
prijskaartjes Piet Pelle kaartjes
prijskaartjes kaartjes
prijskaartjes kaartjes
Weggevertjes zakjes papieren zakjes
landkaarten div. landkaarten
stoffen badges div.
zakdoek zakdoek
sleutelhanger sleutelhanger
keramiek foto keramiek asbak
foto keramiek tegels
Export prijscourant algemeen export transfer - correspondentie/folder
Indonesie folder
advertentie
foto's
Belgie tentoonstelling 1997
Duitsland div. Duitse folders
Spanje div. Spaanse folders
Dealerboeken 1990 - 1998 boeken 1991 -1998
Dealerboeken 2000 - 2004 boeken 2000 - 2004
Dealerboeken 2005 - 2008 boeken 2005 - 2008
Dealerboeken 2009 - 2010 boeken 2009 - 2010
Foto's en afdrukken kinder meisjes fietsen foto's
kinder jongens fietsen foto's
afdrukken foto's
ijsrijwiel foto
meer persoonsrijwiel foto's
mini en maxi rijwiel foto's
ontwerpen foto's
kwikstep en mini foto's
Foto's en afdrukken Gazelle 1 foto's en afdrukken
Gazelle 4 foto's en afdrukken
Gazelle 7 foto's en afdrukken
Gazelle 8 foto's en afdrukken
Gazelle 9 foto's en afdrukken
Gazelle 10 foto's en afdrukken
Foto's en afdrukken tandem foto's en afdrukken
racefiets foto's en afdrukken
frame foto's en afdrukken
Invicta foto's en afdrukken
Gazelle A foto's en afdrukken
priester rijwiel foto's en afdrukken
Gazelle ?? foto's en afdrukken
Gazelle oud naamloos foto's en afdrukken
Foto's en afdrukken electrische fiets foto's en afdrukken
transportfiets foto's en afdrukken
transportfiets met hulpmotor foto's en afdrukken
aanhangwagen foto's en afdrukken
scooter foto's en afdrukken
transportfiets Populair foto's en afdrukken
dienstrijwiel foto's en afdrukken
Foto's en afdrukken damesrijwiel Populair foto's en afdrukken
herenrijwiel Populair foto's en afdrukken
Gazelle 8V foto's en afdrukken
Gazelle Sport foto's en afdrukken
kruisframe foto's en afdrukken
Prijscouranten bakfietsen m/z hulpmotor folders en prijslijsten
Batavus motorcarrier
motordriewieler
electrotruck
(motor)carriers
motortruck
instructie div. boeken
clice's div. clice's
foto's 3- en 4wielers
Foto's en afdrukken bakfietsen foto's en afdrukken bakfietsen
Foto's en afdrukken bakfietsen foto's en afdrukken bakfietsen
Foto's en afdrukken carriers foto's en afdrukken carriers
(Ontwerp)advertenties cliche's dealers (ontwerp)advertenties cliche's dealers
Ontwerpen adv. reklame etalage ontwerpen prijscourant tekeningen
reklameobjecten voor etalage boek
advertenties onbekende ontwerpers 4x ontwerpen
advertentie
Ontwerpen Peter vd Veer div. boeken en foto's
Andre Vlaanderen zijn leven boekje reklamekunstenaar 1881 - 1955
div. artikelen
correspondentie drukkers correspondentie
correspondentie Gazelle correspondentie
ontwerpen prijscourant tekeningen
rebus 2x rebus
kleurplaten en wedstrijden 1970
Amsterdam
puzzel 1930
affiche
Gazelle fabrikage doos 1 magazijnen foto's
fabricage sturen foto's
harderij foto's
voorvoorken foto's
naven foto's
mechanische afdelingen foto's
framebouw foto's
spatborden en bagagedragers foto's
biezen en spuiten foto's
slijperij foto's
galvaniseren foto's
Gazelle fabrikage doos 2 oude lakkerij foto's
montage foto's
voor- en namontage frames foto's
het spaken foto's
nieuwe lakkerij foto's
in- en uitpakken foto's
kwaliteitscontrole foto's
kunstzinnige foto's fabrikage foto's
Correspondentie rekeningen ed rekeningen div. correspondentie
begin - 1924
1925 - 1944
1945 - 1980
administratie vrachtbrieven
kwijtingen
enveloppen en bonnen
kwitanties en wisselbrieven
Prijsvragen 1958 correspondentie en uitslag
1960 correspondentie en uitslag
ontwerp 1990 info en poster
Foto's interieur fabriek entree foto's
decoratie kantoor foto's
ontwerpafdeling foto's
computerafdeling foto's
leerschool foto's
machinekamer foto's
cantine foto's
Overname Gazelle door Raleigh algemeen bekendmaking
notariele akte en aankondiging akte
pers publicaties
directie Raleigh tijd publicaties
Breukings persoonlijke map div. correspondentie
Diverse fusiepogingen Derby - Raleigh publicaties
poging cocurrende fabriek correspondentie
rapport Directie rapport
Gazelle-Anker Batavus-Anker Gazelle-Anker correspondentie
Batavus-Anker correspondtie
Gazelle-Unikap publicaties
Gazelle-JLS publicaties
poging overname Accell door Pon publicaties
verkoop aandelen T.I. correspondentie
Gazelle - Magneet correspondentie
Gazelle - Fongers correspondentie
Fusie-Defusie Gazelle Batavus stukken fusie Batavus Gazelle correspondentie
correspondentie 1963 - 1964
Gazelle profploegen Skala persinformatie
DAF en Friso DAF persinformatie
Friso persinformatie
Willem 2 foto's
declaraties Ton Visser
algemeen introductie team
TVM algemeen introductie team
Gazelle fiets en wielersport ronde van Nederland pers
foto's
map Willem Breukink
algemeen correspondentie
Gazelle foto's wielersport algemeen foto's
zesdaagse foto's
schaatsen foto's
veldrijden foto's
toerfietsevenementen algemene krantenberichten
foto's
amateurploegen foto's
sponsoring algemeen introductie team
Gazelle stripboekjes diverse stripboekjes
Piet Pelle boekjes Piet Pelle boekjes
Piet Pelle Ko Doncker Verwegen en Kok consept boekje
algemene informatie
Corona consepte boekje
Haarlemse verkenning Ko Doncker 1874-1917
tentoonstelling Velorama algemene informatie
geschiedenis en commentaar algemene informatie
algemeen foto's
kleurplaat
cadeaux correspondentie
advertenties
kleurwedstrijd
de films
prijskaartjes
schetsen
prijscouranten
ontwerptekeningen en foto's
Willem Breukink carriere als directeur algemene informatie
algemeen algemene informatie
foto's en bobo's foto's
de pers persberichten
persoonlijk plakboek
diploma en oorkonde
Arentsen Kolling M+G+J Breukink Fam. Kolling Hendrik en Jo Kolling foto's en correspondentie
Willem Kolling correspondentie
foto's foto's Kolling's
foto's Fam. Breukink
Ds. Jan Breukink foto's
L.H. Arentsen kaartje
Gerard Breukink benoeming mede directeur
persoonlijke foto's
Marius Breukink benoeming mede directeur
persoonlijke foto's
Jan Breukink foto's
bruiloft
foto's 60 jaar RAI
Aankoop Woeste Grond/Pannenhoef foto's
correspondentie
Foto's en afdrukken toebehoren naven foto's
Sturmey Archer foto's
foto's sturen,remmen,velgen, handvatten,bagagedragers,tandwielen kettingspanners
foto's kinderzitjes, kettingkasten, bellen,pedalen,pompen,sloten,jasbeschermers
foto's zadels, tassen,standaards
foto's verlichting Arko,Elga,Prica,V.T. 2x afdrukken
Grossierderij toebehoren grossierderij fietsrek
stofzuiger
fietsalarm
zijwieltjes
tassenkinderzitjes
fietskar
naaimachine
kinderfietsen grossierderij eind jaren 50
jaren 60
vroeg jaren 70
1979
jaren 80
Bedrijfsjubilea pers algemene krantenberichten
jubilarissen algemene krantenberichten
foto's
25 jr. jubileum agent Zandman informatie
45 jr. jubileum foto's
60 jr. jubileum foto's
programma
70 jr. jubileum foto's
uitnodigingen - programma -felicitatie
75 jr. jubileum foto's
uitnodigingen - felicitatie
90 jr. jubileum pers
algemeen
100 jr. jubileum div. info
110 jr. jubileum div. info
125 jr. jubileum pers
Gazelle jaarverslagen jubileumfoto's
personeelsjaarverslag 1985 t/m 1994
jaarverslag 1953 t/m 1969
Persmappen 1960 - 2010 Gazellen en de pers krantenartikelen
krantenartikelen persmappen 1965 - 1979 1968
1978
persmappen 1980 - 1989 1985
1986
1988
persmappen 1990 - 1999 1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
persmappen 2000 - 2010 2000
2003
2005
Sociale jaarverslagen, Pensioenfonds, ondernemingsraad div. info
Statute, Reglement, O.R. fabrieksreglement reglement
statuten statuut
pensioenfondsreglement reglement en informatie
sociale jaarverslagen diverse jaarverslagen
Diverse publikaties geschiedenis algemeen geschiedenis div. info
diverse boeken
Gazelle en de Kon. Familie bezoek Prins Bernhard 1961 2x foto's
krantenartikelen
bezoek Beatrix 1974 foto's - krantenartikelen
Drentse fietsvierdaagse 1975 foto's - krantenartikelen
bezoek Pieter van Vollenhoven foto's
bezoek Willem Alexander 1999 div. info
bezoek Margriet 1992 foto's
Mannenkoor, partituren, Gazelle lied liederen Gazelle lied
diverse zangbundels en liederen
Mannenkoor, partituren diverse zangbundels en liederen
Mannenkoor algemeen correspondentie div. correspondentie
jury rapporten, notulen, foto's jury rapporten
notulen
foto's
diverse informatie koren
Fotoboek honderden oude foto's
Advertentie- reklameboek honderden oude advertenties
Prijscourantenboek honderden oude prijscouranten